Search
en-USsl-SIhr-HR
Menu
Search

Quality of living in the Housing Estates of the socialist and post-socialist era: a comparative analysis between Slovenia and Croatia

Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske


 

 

Opis projekta

Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske​

Stanovanje je jedno od osnovnih i najkompleksnijih ljudskih dobara (prava). Definiraju ga mnoge značajke koje određuju kvalitetu života. U ovom istraživačkom projektu stanovanje razmatramo kao dobro s fizičkim i sadržajnim značajkama, koje predstavljaju važne indikatore njegove uporabne vrijednosti, odnosno ključne indikatore za mjerenje promjena društvenih vrijednosti kod stanovnika, a koje se odražavaju u razumijevanju, percepciji i potrebama stanovnika vezanima za kvalitetu života. Pri tome smo usredotočeni na život u stambenim naseljima izgrađenima u razdoblju socijalističkoga političkog i ekonomskog sustava, te u vremenu prelaska na sustav tržišne ekonomije koji je uslijedio (postsocijalističko razdoblje). Polazimo od hipoteze da su promijenjene društvene okolnosti, karakteristične za postsocijalističko razdoblje, stanovnicima donijele nova očekivanja vezana za kvalitetu života, što posljedično može značiti da su stambena naselja iz socijalističkog razdoblja postala manje privlačna za život, jer stanovnici imaju viša očekivanja ili zahtjeve prema boljem standardu stanovanja i većoj kvaliteti stambene okoline uslijed promijenjenih vrijednosti koje se odnose na kvalitetu života u stambenim naseljima. Istraživanje je zamišljeno kao komparativno, jer testiramo hipotezu u dvjema državama, Sloveniji i Hrvatskoj, koje imaju isti temelj za nastanak velikih stambenih naselja izgrađenih tijekom socijalističkog razdoblja. Obje su bile sastavni dijelovi socijalističke Jugoslavije. Kao i u drugim socijalističkim državama srednje i istočne Europe, i u Jugoslaviji je izgradnja ovih stambenih naselja trajala do kraja 1980-ih. Prestala je nakon raspada Jugoslavije i uvođenja novoga društvenopolitičkog i ekonomskog sustava, kada su počeli nastajati novi tipovi kolektivne stambene izgradnje. Stambena naselja postsocijalističkog razdoblja obično uključuju manje pojedinačne stambene zgrade, s manjim brojem stanova i manjim brojem stanara. To se prvenstveno odnosi na Sloveniju, dok je u Hrvatskoj u postsocijalističkom razdoblju nastavljena izgradnja gusto izgrađenih stambenih naselja, što znači da su se razlike u stambenoj izgradnji između dvije države počele javljati u postsocijalističkom razdoblju. Međutim, unatoč ovim promjenama i razlikama, velika stambena naselja iz socijalističke ere u objema državama još uvijek predstavljaju važan tip stambene okoline, ili značajan udio ukupnog stambenog fonda, za koji pretpostavljamo (temeljem hipoteze) da nije adekvatan za kvalitetno življenje uslijed zastarjelosti i promijenjenih vrijednosti, i čemu je potrebna cjelovita obnova. No, nijedna od ovih država nije usvojila nacionalnu strategiju obnove velikih stambenih naselja, ni smjernice za osiguravanje bolje kvalitete stanovanja i neposredne životne okoline. Stoga je krajnji cilj ovoga istraživačkog projekta definirati – iz perspektive kvalitete života – smjernice i preporuke za adekvatnu obnovu stambenih naselja iz socijalističkog razdoblja i projektiranje novih stambenih naselja. Smjernice će se moći primijeniti kako u Sloveniji, tako i u Hrvatskoj. Osnova za oblikovanje prijedloga za pripremu obje nacionalne strategije bit će skup sličnosti i razlika u percepcijama i razumijevanju kvalitete života među stanovnicima stambenih naselja i njihove potrebe proizašle iz novog načina življenja. Iz te perspektive istraživanje će biti izvorno, a razvijene smjernice bit će relevantne za druge srednje i istočnoeuropske postsocijalističke države, posebno one koje su nekad bile dio Jugoslavije. Ovo je istraživanje također posebno značajno u metodološkom smislu, jer će se koristiti participativne metode prikupljanja podataka: participativno akcijsko istraživanje, istraživanje usmjereno prema korisnicima te otvoreni demokratski forum. Upravo je nedostatak participacije javnosti u definiranju problema i rješenja ono što je čest (i često kritiziran) problem u postsocijalističkim državama.

 

Projektna skupina

Projektna skupina sastoji se od slovenskih stručnjaka iz Urbanističkog instituta Republike Slovenije i hrvatskih stručnjaka iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Instituta za migracije i narodnosti, Ekonomskog instituta i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj slovenske stručne skupine:

 • dr. sc. Richard Sendi, znanstveni savjetnik (Urbanistički institut Republike Slovenije).

Voditeljica hrvatske stručne skupine:

Suradnici iz Slovenije:

 • izv. prof. dr. sc. Boštjan Kerbler, stručno-istraživački savjetnik (Urbanistički institut Republike Slovenije),
 • dr. sc. Barbara Goličnik Marušić, znanstvena savjetnica (Urbanistički institut Republike Slovenije),
 • doc. dr. sc. Matej Nikšič, viši znanstveni suradnik (Urbanistički institut Republike Slovenije).

Suradnici iz Hrvatske:

 • dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić, viša znanstvena suradnica (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
 • dr. sc. Ratko Đokić, poslijedoktorand (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
 • dr. sc. Mirjana Adamović, viša znanstvena suradnica (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
 • mag. soc. Anamaria Klasić, asistentica (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
 • dr. sc. Sonja Podgorelec, znanstvena savjetnica (Institut za migracije i narodnosti),
 • dr. sc. Željka Kordej-De Villa, znanstvena savjetnica (Ekonomski institut),
 • prof. dr. sc. Tihomir Jukić, redoviti profesor (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Poveznice na SICRIS/CROSBI:

Richard SendiAnđelina Svirčić Gotovac, Boštjan KerblerBarbara Goličnik MarušićMatej NikšičJelena Zlatar GamberožićRatko ĐokićMirjana Adamović, Anamaria KlasićSonja PodgorelecŽeljka Kordej-De VillaTihomir Jukić

 

Faze projekta

Faze projekta i njihova realizacija

Istraživački projekt trajat će tri godine (36 mjeseci) i podijeljen je na šest radnih paketa:

 1. Razvoj i značajke stambenih naselja u Sloveniji i Hrvatskoj (6 mjeseci)
 2. Standardi i kriteriji kvalitete života u stambenim naseljima i strategije za obnovu i planiranje socijalističkih i postsocijalističkih stambenih naselja  (10 mjeseci)
 3. Percepcije, potrebe, nedostaci i preporuke vezane za kvalitetu života u stambenim naseljima (14 mjeseci)
 4. Smernice za prenovo in načrtovanje stanovanjskih sosesk z vidika zagotavljanja ustrezne in željene kakovosti bivanja (10 mjeseci)
 5.  Diseminacija novih spoznaja i prijenos znanja (36 mjeseci)
 6. Vođenje i koordinacija projekta (36 mjeseci)

 

Reference

Reference nastale kao neposredni ishodi provedbe projekta:

 • Kerbler, B., Sendi, R., Šeme, A. (2023): Comparison of the quality of life in housing estates from socialist and post-socialist era: The case of Slovenia. In: Grum, B. (ur.): 8th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2023 CIRRE Conference: Belgrade, Serbia, October 2023: Book of proceedings. Ljubljana, Institute of Real Estate Studies, str. 597–611. [COBISS.SI-ID 172817667]. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Šeme, A., Brezovar, Ž., Hurtado Monarres, M., Balant, N., Koščak, R. (2023): Kakovost bivanja v starejših in novejših večstanovanjskih soseskah (na slovenskom). Stručna monografija. Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 54 str. [COBISS.SI-ID 176801539]. Za pristup knjizi kliknite ovdje.

 • Kerbler, B., Šeme, A., Hurtado Monarres, M., Sendi, R. (2023): Primerjava kakovosti bivanja v socialističnih in postsocialističnih večstanovanjskih soseskah (na slovenskom). Urbani izziv, posebna izdaja, 5, str. 19–61.  [COBISS.SI-ID 181619459]. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Šeme, A. (2023): Quality of living in socialist and post-socialist housing estates in Slovenia. U: Grum, B. (ur.): 8th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2023 CIRRE Conference: Belgrade, Serbia, October 2023: Book of abstracts. Ljubljana, Inštitut za nepremičninske študije, str. 24. [COBISS.SI-ID 172817667]. Za dostup objavi kliknite tukaj.
 • Klasić, A., Đokić, R. (2023): The role of neighbourly relations and cooperation in residents’ willingness to renovate multi-family buildings in Croatia. Critical Housing Analysis10(2), pp. 1–14. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Ursić, S., Vukić, J. (2023): Overall layout of socialist and post-socialist large housing estates in Croatia.  V: Shrenk, M., i dr. (ur.): REAL CORP 2023: LET IT GROW, LET US PLAN, LET IT GROW. Nature-based solutions for sustainable resilient smart green and blue cities. Book of proceedings. CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning, Ljubljana, Slovenija, 18.–20. rujan 2023, str. 595–602. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2023): Obavijest o objavi članka u zborniku radova konferencije REAL CORP 2023. Lista obavijesti, 29. rujan 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Sendi, R., Šeme, A., Kerbler, B. (2023): Housing satisfaction: A comparison between post-Second World War large housing estates and post-socialist multifamily residential neighbourhoods in Slovenia. Sustainability15(18), pp. 13390. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2023): Sudjelovanje članova projektne skupine na REAL CORP 2023 konferenciji. Lista obavijesti, 21. rujan 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Sendi, R., Kerbler, B., Šeme, A. (2023): Housing satisfaction: A comparison between post-second world war large housing estates and post-socialist multifamily residential neighbourhoods. Urban regeneration: shines and shadows. Book of abstracts. European Network for Housing Research (ENHR), Lodz, Poljska, 28.30. lipanj 2023, str. 141. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A. (2023): Zašto se želimo preseliti i što utječe na tu odluku. Zgradonačelnik.hr,  7. kolovoz 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2023): Kvaliteta života – Zgrade su najlošije ocijenjene. Zgradonačelnik.hr,  8. rujan 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Cvetko, J. (2023): Istražujemo: kakva je kvaliteta života u POS naseljima u Hrvatskoj? Rezultati će vas iznenaditi. Jutranji list, 26. kolovoz 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Grgas, G. (2023): N1 analiza: Eksperti i ljevica za stambenu politiku kao u Beču, Vlada kalkulira. N1, 31. kolovoz 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2023): Participation of the HESC project team in the annual ENHR conference. Notifications list, 7. srpanj 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2023): Management and maintenance of multi-family buildings in Croatia: perspective of co-owners’ representatives. Notifications list, 28. lipanj 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Đokić, R., Adamović, M. (2023): Management and maintenance of multi-family buildings in Croatia: perspective of co-owners’ representatives. Journal of Housing and the Built Environment. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Cvetko, J. (2023): Neočekivani podaci istraživanja: tko je zadovoljniji životom u svojim zgradama i naseljima, Hrvati ili Slovenci? Jutranji list, 3. lipanj 2023. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Đokić, R. (2023): Osnovni pregled rezultata o kvaliteti života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja u Hrvatskoj i Sloveniji. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za pristup studiju kliknite ovdje.
 • Sendi, R., Kerbler, B. (2022): Quality of living in the housing estates in Slovenia: Preliminary analysis of survey results. U: Grum. B. (ur.): 7th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate. Book of proceeding. Ankara, Turska, 14.–15. listopad 2022, str. 196–215. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Sendi, R., Kerbler, B. (2022): Post-Second World War mass housing estates and market economy multifamily housing neighbourhoods in Slovenia: A comparison. The struggle for the “Right to Housing”: The pressures of globalization and affordability in cities today. Book of abstracts. European Network for Housing Research (ENHR), Barcelona, Španjolska, str. 197. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A. (2022): Tim projekta HESC sudjelovao na konferenciji ENHR-a u Barceloni​. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A. (2022): Članstvo u European Network for Housing Research. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Đokić, R., Svirčić Gotovac, A., Adamović, M. (2022): Sažeti rezultati anketnog ispitivanja predstavnika suvlasnika u višestambenim zgradama u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za pristup izvješću kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2021): Rezultati istraživanja – Zgrade u RH su osrednje, ne shvaća se vlasništvo, a želi se naprijed. Zgradonačelnik.hr. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., i dr. (2021): European Network for Housing Research – News from members: Ongoing project Quality of living in the housing estates of the socialist and postsocialist era: A comparative analysis between Slovenia and Croatia (2020–2023)ENHR Newsletter, 4(December), str. 19–20. Za dostup objavi kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Podgorelec, S., Kordej-De Villa, Ž. (2021): Kvaliteta života u stambenim naseljima u kontekstu zapadnoeuropskih i postsocijalističkih zemalja. Geoadria, 23(2), str. 1–21. Za pristup članku kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Zlatar Gamberožić, J., Podgorelec, S., Jukić, T., Kordej-De Villa, Ž. (2021): Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za pristup izvješću kliknite ovdje.
 • Svirčić Gotovac, A., Zlatar Gamberožić, J., Nikšič, M. (2021): Sodelovanje javnosti v postsocialističnih mestih med stagnacijo in napredkom: primer Zagreba in Ljubljane. Urbani izziv, 32(1), str. 75–84. [COBISS.SI-ID 70014723] Za pristup članku kliknite ovdje.

 • Sendi, R., Kerbler, B. (2021): The evolution of multifamily housing: Post-Second World War large housing estates versus post-socialist multifamily housing types in Slovenia. Sustainability13(18), pp. 10363. Za pristup članku kliknite ovdje.

 • Kerbler, B., Svirčić Gotovac, A. (ur.) (2021): Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske (HESC). Reference prema abecednom redu – rezultati prve i druge faze rada. Ljubljana, Zagreb, Urbanistički institut Republike Slovenije, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za pristup izvješću kliknite ovdje.

 • Kerbler, B., Svirčić Gotovac, A. (ur.) (2021): Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske (HESC). Reference po tematskim cjelinama – rezultati prve i druge faze rada. Ljubljana, Zagreb, Urbanistički institut Republike Slovenije, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Za pristup izvješću kliknite ovdje.

 


dr. Richard Sendi (vodja projekta)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
E: richards@uirs.si
www.uirs.si

 


doc. dr. Anđelina Svirćić Gotovac (vodja projekta)
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II, 10000 Zagreb
E: angelinasg@gmail.com
www.idi.hr

 


Projekt financira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
Šifra projekta: J5-2569
www.arrs.gov.si

 

 

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost
Šifra projekta: IPS-2020-01-7036
www.hrzz.hr

 

Copyright 2024 by UIRS Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top